Thứ Hai, 23 tháng 5, 2011

THÁNH THẦN, TÁC NHÂN CHÍNH

Lời Chúa: Thứ hai Tuần V Phục sinh
“Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều.” (Ga 14,26)
Suy niệm: Khi Chúa Giêsu còn ở với các môn đệ, các ông đã nghe bao lời giảng dạy, đã thấy lắm phép lạ Chúa làm, nhưng đến lúc Chúa chịu khổ nạn, hầu hết các ông đã chạy trốn. Thế mà sau khi Chúa Giêsu về trời và Chúa Thánh Thần được ban xuống, các ông lại mạnh dạn loan báo Tin Mừng Phục Sinh, đến nỗi dám chết để làm chứng cho Tin Mừng ấy. “Chúng tôi không thể nào không nói ra những gì tai đã nghe, mắt đã thấy!” (Cv 4,20). Ai đã dạy các ông làm những điều khác thường ấy? Thưa, đó là Chúa Thánh Thần. Đúng như lời Chúa Giêsu tiên báo: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều” (Ga 14,26).
Mời Bạn: Bạn cảm nhận ra sao trước những chuyển biến như thế nơi các môn đệ? Bạn tin vào lời Chúa Giêsu hứa: “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20) như thế nào?
Chia sẻ: Chúng ta không thể nào không nhìn nhận việc lạ lùng Chúa đã làm nơi các môn đệ, nơi cộng đoàn Kitô tiên khởi và sự kiên vững của Giáo Hội cho tới ngày nay. Loan báo chân lý cứu rỗi, lẽ phải được khơi dậy trong lương tri con người – nhờ Chúa Thánh Thần – là nguyên nhân tồn tại của Giáo Hội Chúa Kitô. Thánh Thần là tác nhân chính của việc rao giảng Tin Mừng này.
Sống Lời Chúa: “Không có rao giảng Tin Mừng mà không có sự cộng tác của Chúa Thánh Thần” (ĐGH Phaolô VI). Hãy xác tín điều đó cách mạnh mẽ hơn!
Cầu nguyện: Lạy Chúa Phục Sinh, xin tiếp tục ban Chúa Thánh Thần để Người khơi dậy trong lòng mọi người khát vọng tìm về chân lý. Amen.
Nhóm Biên Soạn suy niệm Lời Chúa

0 nhận xét: