Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Cứng lòng tinĐức Giê-su nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.” (Lc 11,29)
Ngày 20.7 là ngày kỷ niệm con người lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Ngày 20.7.1959 hằng triệu người trên thế giới đã được chứng kiến giây phút lịch sử, Neil Amstrong và hai phi hành gia khác của Hoa kỳ đã đáp xuống mặt trăng, thực hiện bước một nhảy vọt vĩ đại nhất trong thế kỷ XX. Nhiều người cũng đã được chứng kiến giây phút cảm động này, nhất là khi con người đặt những bước chân đầu tiên của mình lên mặt trăng ấy đã gởi một sứ điệp cho khắp thế giới, và dâng lời chúc tụng cảm tạ Thiên Chúa.
Trước đó tám năm, một bước nhảy vọt lịch sử khác đáng chú ý không kém. Đó là lần đầu tiên con người đã đi vào không gian và bay xung quanh quĩ đạo trái đất.  Nhưng khác với thái độ khiêm tốn và đầy niềm tin của một Neil Amstrong, nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Nga là ông Yuri Gagarin  đã có một thái độ hoàn toàn ngạo mạn. Khi vừa trở về trái đất ông đã tuyên bố rất nhiều điều và một trong những lời tuyên bố đầu tiên của ông là: “Tôi đã đi khắp vũ trụ nhưng không hề thấy Thiên Chúa đâu cả?”
Tính tự cao tự đại đã làm cho con người rơi vào tình trạng mù tối, không nhận biết Thiên Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết sống khiêm nhường, nhận ra thân phận yếu đuối của mình để thành tâm sám hối trở về cùng Thiên Chúa. Nếu không chúng con cũng bị như người Do Thái xưa: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.” (Lc 11,29).