Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

Đón nhận anh emLời Chúa hôm nay dạy con phải biết sống khiêm nhường, cần có tâm hồn như những trẻ nhỏ, bỏ qua những dị biệt, biết mở lòng mình ra để đón nhận anh em. Trong cuộc sống, đôi khi con vẫn bị rơi vào tình trạng thờ ơ với những người thấp hèn, niềm nở với những người có lợi cho con. Xin Chúa giúp con biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy: 

"Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy: mà hễ ai đón nhận Thầy, tức là đón nhận Đấng đã sai Thầy. Vì kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất".

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

Vực thẳm ngăn cáchCâu chuyện người phú hộ và La-da-rô nghèo khó. Ông phú hộ suốt ngày yến tiệc linh đình, còn ông La-da-rô nghèo khó, muốn ăn một miếng rơi từ bàn ăn của ông nhà giàu cũng không có. Lời Chúa hôm nay, đang đánh động tâm hồn con, nhắc nhở con hãy biết quan tâm những người bất hạnh trong cuộc sống, vì: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.”

Xin Chúa giúp con biết mở rộng con tim, biết sẻ chia với những người đang gặp khó khăn, nhằm giúp họ có thêm điều kiện sống. Đừng để con phải rơi vào vực thẳm ngăn cách, rơi vào khốn khổ ở đời sau, như Lời Chúa phán với ông phú hộ:

Suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ " (Lc 16,25)