Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

Thánh lễ đầu tháng 10/2014 - Ban MVTT TGP Sài Gòn

Tân Linh mục Phêrô Nguyễn Đức Cường dâng lễ Tạ Ơn ngày 08.10.2014 tại lầu 2 - Phòng Truyền thống TTMV

0 nhận xét: