Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015

Thánh lễ Giao thừa


Nguyện xin Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện xin Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và rủ lòng thương anh em! Nguyện xin Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em (Ds 6, 24-26).  

Vào lúc 21g00 ngày 18.02.2015, cộng đoàn giáo xứ Xây Dựng đã long trọng cử hành Thánh lễ Giao thừa, nhằm tạ ơn và tri ân Thiên Chúa, Ðấng là chủ thời gian, là Chúa của vũ trụ, của nhân loại, của con người. Đây là giây phút giao hòa của trời và đất, lòng người rộn rã niềm vui, bồi hồi và xúc động trong giờ phút linh thiêng này. Vì thế, Thánh lễ Giao thừa chính là thời gian để mỗi người nhìn lại quá khứ trong lời tạ ơn và hướng đến tương lai trong lời khẩn cầu, như lời tâm tình của cha chánh xứ Laurensô Đỗ Hữu Chỉnh trong phần đầu lễ: “Trong Thánh lễ này, chúng ta hiệp ý cùng với Giáo Hội, giáo xứ, dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, xin Chúa chúc lành cho chúng ta trong năm mới”.

Nối tiếp tâm tình tạ ơn, trong bài giảng lễ, cha chánh xứ đã chia sẻ cùng cộng đoàn về ý nghĩa lời chúc trong những ngày Tết, qua câu Lời Chúa: Nguyện xin Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện xin Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và rủ lòng thương anh em! Nguyện xin Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em (Ds 6, 24-26).  Ngài chỉ ra cho cộng đoàn 3 điều kiện để lời chúc trở thành hiện thực. Đó là hãy đến với Chúa Giêsu qua việc cầu nguyện cách liên lỉ. Thứ đến là biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Sau cùng là đừng dập tắt Chúa Thánh Thần, như Thánh Phaolô khuyên nhủ tín hữu Thêxalônica: “Hãy cầu nguyện không ngừng. Trong mọi việc, hãy cảm tạ Chúa. Vì đó là thánh ý Thiên Chúa về tất cả anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Đừng dập tắt Thánh Thần”. Thực hiện 3 điều trên thì chúng ta sẽ gặp được Chúa Giêsu tươi nét mặt. Chúng ta sẽ có điều may lành, bình an và hạnh phúc trong năm mới.

Thánh lễ kết thúc lúc 22g00. Mọi người ra về với lời cầu chúc của Cha chánh xứ: “Cầu chúc cho mọi thành viên trong giáo xứ luôn biết nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá. Nơi đó, có Đấng gánh tội trần gian sẽ ban cho chúng ta mọi ơn lành, bình anh và hạnh phúc không những ở đời này mà còn đời sau.”

0 nhận xét: